2. edukacija

14. lipnja 2018.

Edukaciju o izradi planova učenja i mentorskih programa društveno korisnog učenja održala je prof. dr. sc. Ines Radanović u obliku radionice na kojoj su sudionici projekta educirani o vrstama učenja, izradi koncepta za prijenos znanja, te vrednovanju učenika.