Virtualni muzej mikroba

17. siječnja 2020.

Na poveznici microseum.net je dostupan za istraživanje virtualni muzej mikroba – jedan od rezultata projekta društveno korisnog učenja „U društvu mikroba“.