West Nile, Zika Forest and Makonde Plateau – Holiday Spots or Something Else?

Sponsored by Kemolab d.o.o.

U sklopu 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation (Sveti Martin na Muri, Hotel Spa Golfer, 15 – 18. lipnja 2016.) Hrvatsko mikrobiološko društvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske organizira raspravu oko „okruglog stola“ pod naslovom

Zapadni Nil, šuma Zika i visoravan Makonde – mjesta za odmor ili nešto drugo?

Ta će se javna tribina održati 16. lipnja 2016. od 16:00 do 18:00 sati u kongresnoj dvorani Hotela, a sponzor je Kemolab d.o.o. iz Zagreba. Skup će biti vrednovan prema pravilnicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske veterinarske komore. Sudionici Kongresa se za sudjelovanje ne trebaju dodatno prijavljivati, a registracija je nužna za sve ostale koji žele prisustvovati izlaganjima i raspravi o aktualnim virusnim infekcijama što ih u ljudi i životinja ponajprije prenose komarci. Registracija se obavlja ispunjavanjem elektronskog registracijskog obrasca do 10. lipnja 2016.

Za aktivno sudjelovanje Hrvatska liječnička komora dodijelit će 6 bodova, a za pasivno sudjelovanje 4 boda. 

Hrvatska veterinarska komora će stručno usavršavanje na ovom skupu vrednovati 2 boda.

 

Program i sažeci

Preuzmi program i sažetke okruglog stola (PDF, 4 MB)

 

Program Okruglog stola

ROUND TABLE
16:00 – 18:00

Round Table: West Nile, Zika Forest and Makonde Plateau - Holiday Spots or Something Else? (In Croatian)

Zapadni Nil, šuma Zika i visoravan Makonde – mjesta za odmor ili nešto drugo?

Sponsored by: Kemolab d.o.o.

Congress hall Mura

16:00 – 16:20

RT1

Igor Jurak (Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Rijeka):

Zika dvojba – na Olimpijadu u Rio ili doma na kauč? (Zika Dilemma –  Olympics in Rio or on a Couch at Home?)

16:20 – 16:40

RT2

Ana Klobučar (Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Zagreb):

Komarci – vektori arbovirusnih infekcija (Mosquitoes as Arboviral Vectors)

16:40 – 17:00

RT3

Ljubo Barbić (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb):

Nadzor emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija u životinja i njegovo javnozdravstveno značenje (Surveillance of Emerging and Re-emerging Arboviral Infection in Animals and their Public Health Significance)

17:00 – 17:20

RT4

Tatjana Vilibić-Čavlek (Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb):

Epidemiološke i kliničke značajke emergentnih i re-emergentnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske (Epidemiological and Clinical Characteristics of Emerging and Re-emerging Arboviral Infections in Croatia)

17:20-18:00

Rasprava i zatvaranje Okruglog stola

(Discussion)

Prijava za Okrugli stol

Želim se prijaviti za Okrugli stol

Ime i prezime: (obavezno)

E-mail: (obavezno)

Institucija: (obavezno)

Adresa: (obavezno)

Grad: (obavezno)

Poštanski broj: (obavezno)

Država: (obavezno)

Telefon: